Databronnen

Op deze pagina vermeld ik een aantal links naar relevante databronnen voor het bepalen van de resultaten van age-friendly environments. Graag houd ik mij aanbevolen voor andere relevante sites.

Nationale algemene databronnen

In Nederland is het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de belangrijkste bron van zeer uiteenlopende data. Het CBS levert themarapporten over diverse onderwerpen, zoals woningbouw, bevolking, economie, werkgelegenheid. Ook biedt het CBS de mogelijkheid om zelf tabellen te maken via Statline.

In België zijn statistieken en cijfers op federaal niveau te vinden via Statistics Belgium. Cijfers over de bevolking, arbeid, fiscaliteit en levensomstandigheden, economie, verkeer en vervoer, leefmilieu en energie zijn hier te raadplegen.

België regionaal en lokaal. Vlaanderen in publicaties en cijfers is te vinden via deze link. Statistieken over Vlaamse gemeenten zijn te vinden via Lokale Statistieken.

Hervorming langdurige zorg in Nederland. In Nederland wordt ingezet op langer zelfstandig thuis wonen van mensen met ernstige zorgvragen. Gemeenten hebben hierin een belangrijke taak gekregen. Ter ondersteuning van alle betrokkenen zijn verschillende informatiesites beschikbaar:

  • Hervorming langdurige zorg: Informatiesite van belangenorganisaties in de zorg, het Ministerie van Volksgezondheid en Zorgverzekeraars Nederland.
  • Data over de bevolking, indicaties en gebruik van de langdurige zorg: Monitor langdurige zorg van het CBS.
  • Monitor veranderingen langdurige zorg: Zorg op de Kaart. Informatie over vastgoed, financiën van zorgconcerns, kwaliteit van zorg, demografie.
  • Onderzoeken over bouwen, wonen en leefomgeving: WoonOnderzoekNederland (WoON).
  • Data Zorgverzekeringswet via Vektis.
  • Elke gemeente beschikt over lokale data en ontsluit deze vaak via de eigen gemeentesite. Zoals: Groningen, Utrecht, Schagen. Om maar wat voorbeelden te noemen.

Europese data. Eurostat publiceert nationale data van de Europese lidstaten. Handig om te gebruiken om een vergelijking met andere landen te maken of in Europees perspectief te plaatsen.