Dementievriendelijk

Nederlandse of Vlaamse voorbeelden blijven zeer welkom!

Dementievriendelijke omgevingen vormen onderdeel van mensvriendelijke omgevingen.  In dergelijke omgevingen is de fysieke omgeving (huis en buiten) zo ingericht dat die mensen met dementie ondersteunt bij het vinden van de weg en bij algemeen dagelijkse levensverrichtingen zoals slapen, eten, persoonlijke verzorging en aankleden. De sociale omgeving (partner, kinderen, buren, vrienden, vrijwilligers) is en blijft in staat om de mens met dementie te betrekken en te ondersteunen als lid van de samenleving. Winkeliers en dienstverleners (zoals openbaar vervoer, sport, cultuur, horeca) weten om te gaan met klanten met dementie. In de leefomgeving van mensen met dementie bevinden zich voldoende zorg- en gemeenschappelijke voorzieningen, zoals huisarts, fysiotherapie, dagbesteding, ruimten voor sociale ontmoeting, informatie- en communicatietechnologie. Ook deze voorzieningen vormen een belangrijke pijler voor mensen met dementie om deel te blijven uitmaken van de samenleving.

Samen Dementievriendelijk: Op 9 mei 2016 lanceerde Staatssecretaris Martin van Rijn de campagne Samen Dementievriendelijk. Zolang het niet mogelijk is van dementie te genezen, moet de samenleving zo veel mogelijk oog hebben voor mensen met dementie. Zij leven in ons midden en hebben soms onze aandacht nodig. Daarom is staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) met partijen de campagne ‘Samen dementievriendelijk’ gestart.CIMG0159

 

 

 

 

De campagne – waarvoor de komende 5 jaar €10 miljoen beschikbaar is – is tijdens de EU-conferentie ‘Living well with(out) dementia’ begonnen en wordt uitgevoerd door Alzheimer Nederland en pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM onder het Deltaplan Dementie. Ook Albert Heijn, Connexxion Taxi Services en de gemeente Amsterdam zetten de schouders onder een dementievriendelijker Nederland en waren bij de start aanwezig.

Meer informatie: Website Samen Dementievriendelijk

Initiatief Dementievriendelijke gemeenten van Alzheimer Nederland: Op de site van Alzheimer Nederland (link) wordt uiteengezet hoe gemeenten dementievriendelijk kunnen worden. Onder meer is hier een stappenplan, inzet van sociale wijkteams te vinden en is er een link naar goede voorbeelden op de site “Pak de handschoen op”. Verder is op de site te lezen hoe regio Breda met dementie omgaat: meer informatie.

Woningaanpassingen: om langer thuis wonen van mensen met dementie mogelijk te maken wordt vooral gekeken naar het ontwerp en de inrichting van woningen. Er zijn tips die heel goed werken om het thuis wonen met dementie te vergemakkelijken. Mensen met dementie hebben moeite de grenzen van (plexi)glas in huis te kunnen duiden en raken in de war omdat zij niet zien waar bijvoorbeeld een raam ophoudt en de trap begint. Of een mens met dementie heeft moeite zichzelf te herkennen in een spiegel; hij/zij kan daardoor denken dat er een vreemde in huis is en angstig worden. Verschillende tips zijn na te gaan via: thuiswonenmetdementie en de toolkit dementievriendelijk ontwerpen van Aedes/Actiz Kenniscentrum Wonen en Zorg.