Huisvesting

Op 7 april vond in Brussel de lancering van de Age-friendly housing roadshow (Meeting of minds “Neighbourhoods of the Future”) plaats. Zoals het een roadshow betaamt, worden de komende maanden in verschillende landen bijeenkomsten gehouden. Op 26 mei was de Hogeschool Arnhem/Nijmegen aan de beurt (meer informatie).

Op 22 september 2016 (13.30-17.30 uur, Gasthuis de Leeuwenbergh – Utrecht) vindt in het kader van de Roadshow de volgende bijeenkomst plaats. Wat is er nodig om technologieën die ‘langer thuis wonen’ mogelijk maken op grotere schaal toe te passen? Wat zijn bijvoorbeeld geschikte financieringsmogelijkheden? Hoe om te gaan met data voortkomend uit het gebruik van deze technologieën? Wat betekent dit voor het individu, zijn/haar omgeving en het woon- en zorgsysteem? De innovatiestudies groep van Universiteit Utrecht samen met de Europese Commissie en de Economic Board Utrecht nodigen u van harte uit om samen met andere professionals de inhoud van kansen en acties rondom ‘age-friendly housing’ te formuleren en creatieve oplossingen vast te stellen om bedenkingen te ondervangen. De resultaten van deze bijeenkomst dragen bij aan het vormen van een consortium wat tot doel heeft om 2000 levensloopbestendige woningen in Utrecht voor 2020 te realiseren.

Downloaden (PDF, 390KB)

.

De lancering op 7 april 2016 was het startpunt van de dialoog om te komen tot een Europees referentiekader voor levensloopbestendige huisvesting. Hierin wordt aandacht besteed aan de benodigde toekomstbestendige ICT infrastructuur en dienstenpalet en de fysieke constructie en/of aanpassing van de woning. Ook komt de roadshow met een set van aanbevelingen voor beleidsmakers op Europees, nationaal of lokaal niveau om het aantal geschikte woningen (nieuw of bestaand) en buurten in Europa te vergroten. Belangrijkste observaties uit de bijeenkomst van 7 april:

  • Termen zoals ouderen, ouderenhuisvesting, age-friendly vervangen door een nieuwe vocabulaire die de actieve participatie, co-creatie en generatieoverschrijding aangeeft.
  • Uitgaan van oplossingen op maat: flexibel, persoonlijk, aanpasbaar. Belangrijke uitdaging is dat Europese burgers goed geïnformeerde kopers worden met de macht en verantwoordelijkheid om te investeren in oplossingen die het beste past bij hun behoeften.
  • Huisvesting maakt deel uit van het groter geheel van de lokale gemeenschap, buurten en steden. De betrokkenheid van alle relevante stakeholders is van belang, niet alleen van de bouw- of ICT-wereld.
  • Om te komen tot investeren is bewijs over de terugverdienmogelijkheden en sociale en economische impact noodzakelijk.
  • Goede voorbeelden en succesfactoren zijn belangrijk om te hebben.
  • Rekening houden met verschillende tijdscycli: investeringen in de gebouwde omgeving zijn zaken van lange termijn, terwijl ICT een korte cyclus kent.
  • Tenslotte is van groot belang innovatieve vormen van samenwerking te structureren, dat wil zeggen grensoverschrijdend en divers.

Gebouw Goede voorbeelden zijn welkom!